Bli medlem i vår förening

Bli medlem i Hälsinglands Rasfjäderfäförening (HRF) och få tillgång till ett brett nätverk av gediget hönskunnande, hjälp, råd och intressanta träffar. Medlemskapet blir lite vad du gör det till själv. Som medlem har du också möjlighet att annonsera i vårt nyhetsbrev samt möjlighet att hyra föreningens äggkläckare. Mer om äggkläckaren längre ner på sidan.


Medlemskapet kostar 150 kr per år och betalas till

plusgiro 56 96 13-3. Glöm inte skriva namn och adress på den som ska stå på medlemsskapet samt gärna mail och telefon.


Varmt välkomna till oss – föreningen som gör livet fjäderlätt!

Bli medlem i Svenska Rasfjäderfäförbundet (SRF). Vill du vara med i både SRF och HRF betalar du vår gemensamma avgift.

Då får du i tillägg SRF tidskrift, samt möjlighet att köpa ringar som är en förutsättning om du vill ställa ut dina djur. För betalning till SRF gå till deras hemsida för instruktioner. Glöm då inte att uppge oss som lokalklubb samt skicka gärna ett mail till oss om att du betalt avgift via SRF samt för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Hyr föreningens äggkläckare

Som medlem har du möjlighet att hyra föreningens äggkläckare. Hyrestiden är max 5 veckor och priset per tillfälle endast 250 kronor. Om intresset är stort och det blir kö för att hyra gäller endast ett hyrtillfälle per medlem och år.


Kläckaren har instruktioner på svenska och är en helautomatisk Covatutto 54 som rymmer drygt 50 hönsägg av normalstorlek.


För ytterligare information och bokning, kontakta Elisabeth Bergström på bettan@hrff.se eller på 070 351 57 50


Kläckaren finns att hämta i Näsviken och den återlämnas väl rengjord på samma ställe enligt överenskommelse. Kläckaren kommer att kontrolleras och provköras vid återlämnande. Skulle något saknas eller vara skadat och det bedöms som oaktsamhet debiteras du motsvarande kostnaden för att återställa skadan.

Nyhetsbrev


Om du vill ha vårt digitala nyhetsbrev för att alltid få det senaste informationen - anmäl dig till nyhetsbrev@hrff.se


Nyhetsbrevet kommer att komma ut lite nu och då under året när vi har något nytt att förmedla. Det finns inte ett bestämt antal eller bestämda datum att hålla oss till utan ibland kommer dom ofta och ibland blir det mer sällan. 

Här har du som medlem också möjlighet att annonser med köp och säljannonser för fjäderfärelaterade produkter, ägg eller djur. Ersätter köp och sälj funktionen här på hemsidan som tagit allt för mycket tid i anspråk att underhålla.