Styrelsen


Vill du kontakta hela styrelsen – skicka e-post till styrelsen@hrff.se


  • Ordförande: Elisabeth Bergström, telefon 070 351 57 50. E-post bettan@hrff.se
  • Sekreterare: Lars Lundin. telefon 070-370 04 80. E-post lars@hrff.se
  • Kassör: Daniel Persson, telefon 070-399 37 80. E-post danne@hrff.se


  • Suppleant: Göran Gustafsson, telefon 070-324 91 73. E-post: goran@hrff.se
  • Suppleant: John-Åke Svensson, telefon 072-206 57 52. E-post: john_ake@hrff.se


     Valberedning