HÄLSINGLANDS RASFJÄDERFÄFÖRENING


Kommande aktiviteter


Bedömning / Utställning

Finns det intresse för en bedöming eller utställning i år?

Aktuella datum är möjligen 4-5 november eller 11-12 november.

Skicka ett mail till webbmaster@hrff.se om du är intresserad


Nyhetsbrev

Om du vill ha vårt digitala nyhetsbrev för att alltid få det senaste informationen - anmäl dig på länken här under. 


Här har du som medlem också möjlighet att annonser med köp och säljannonser.

Våra sponsorer

Om Hälsinglands Rasfjäderfäförening

Vi är en av Svernska Rasfjäderfäförbundets lokalavdelningar och jobbar i Hälsingland med omnejd för att sprida information och kunskap om höns, ankor, gäss och andra fjäderfän. Vi bildades i september 1998 ur det som då fanns kvar av Södra Norrlands fjäderfäklubb som funnits sedan tidigt 80-tal.

I huvudsak har vi intresse av renrasiga fåglar, avel och gärna utställning men alla som har ett fågelintresse är välkomna. De flesta av våra medlemmar har blandraser, värphöns och kanske några enstaka renrasiga fåglar.  Det som förenar är intresset, kunskapsutbytet och gemenskapen. Sen kan det leda till ett fördjupat intresse och ett framtida avelsarbete eller så är du nöjd med att bara ha en grupp fåglar som sällskap, det är helt upp till dig.